Ekleyen : Memur
Okunma Sayısı : 1.977
Tarih : 21 Ağustos 2011
Yorum Sayısı : Yorum Yok
Digerleri
Popüler Yazılar
Son Yorumlar
ALACAKLARI ADAMIN İSMİNİ YAZMAYI UNUTMUŞLAR...
meslk lisesi mezunuyum.b sınıfı ehliyetim var.e...
ben 20 senedir tekstilde çaışıyorum nasıl ba...
Selaymun aleykum ben yalovada Beşiktaştersanesin...
Gazalti elektrik kaynak ustasiyim yurtdisi is ariy...
yaş sınırı kaç vede sınavlamı yoksa kpss pu...
lütfen bilgi verebilir misiniz polislikte yaş s...
işkurdan iş baş vurusu yaptım nerden görecez ...
memleket yozğat çekerek 2 yıldır sıhhı tesis...
Belediye park bekçiliği ve su işlerinde görev ...

Merkez Bankası personel alımı

personel alımı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NA ARAŞTIRMACI ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Araştırma ve Para Politikası
Genel Müdürlüğü’nde çalıştırılmak üzere, sınavla Araştırmacı alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

a) Türkiye’de en az dört yıllık eğitim veren veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim
Kurulu’nca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, maliye,
işletme, finans, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği veya istatistik
bölümlerinde lisans
veya iktisat, ekonometri, maliye, işletme veya
finans alanlarında yüksek lisans eğitimi almış olmak,

b) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı ()’nda
genel yetenekten en az 56 soruyu doğru olarak cevaplamış olmak veya son
başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan GRE sınavından 790 ve üstü sayısal
puan veya ALES sınavından 90 ve üstü sayısal puan almış olmak,

c) İleri düzeyde İngilizce bilmek, [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl
içinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'ndan
90 ve yukarısında veya Test of English as a Foreign Language/ Internet-Based
Test (TOEFL-IBT)'ten 100 ve yukarısında veya Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda
en az 54 yabancı dil sorusunu doğru olarak cevaplamış olmak]

d) Son başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından büyük olmamak, (09/09/1985 ve
daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği’nin 10. maddesinde
yazılı diğer nitelikleri taşımak.

2- SINAVLAR

a) Araştırmacı Yazılı Meslek Sınavı

Makroekonomi, Ekonometri ve Matematiksel İktisat olmak üzere üç ana başlıktan
oluşacaktır.

Yazılı meslek sınavı, 24 Eylül 2011 günü, saat: 09:00′da Makroekonomi, saat:
13:30′da Ekonometri konularından, 25 Eylül 2011 günü, saat: 09.00′da Matematiksel
İktisat konusundan, İstiklal Cad. No:10 Ulus/ANKARA adresinde bulunan Bankamız
İdare Merkezi’nde yapılacak olup, adayların anılan tarih ve saatlerde sınav
yerinde olmaları gerekmektedir.

Adayların meslek sınavında başarılı sayılmaları için, yüz tam puan üzerinden
ortalama en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

Aday sayısının Bankamız İdare Merkezi sınav salonunun kapasitesini aşması durumunda
sınav yeri değişebilecek olup, değişiklik olması halinde sınav yeri 12 Eylül
2011 tarihinden itibaren Bankamızın internet sitesinde (www.tcmb.gov.tr) duyurulacaktır.

b) Sözlü Sınav-Mülakat

Yazılı Meslek Sınavı’nda başarılı sayılan adaylar ayrıca sözlü sınav-mülakata
tabi tutulacaklardır.

Adayların sözlü sınav-mülakatta başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan
üzerinden en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

Sınav sonuçları Bankamız internet sitesinde (www.tcmb.gov.tr) ilan edilecektir.
(Adaylara ayrıca yazılı olarak duyuruda bulunulmayacaktır.)

c) Adayların Başarı Puanı

Meslek sınavı puanı ile sözlü sınav-mülakat puanının ortalaması olacaktır.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle bir sıralama yapılacak ve
belirlenen sayıda aday bu sıralama sonucuna göre sınavı kazanmış sayılacaktır.

3- BAŞVURU

Adaylar 22/08/2011 tarihinden 09/09/2011 tarihi çalışma saati sonuna kadar,
Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr)
İnsan Kaynakları sayfasından elektronik olarak başvuruda bulunacaklardır. Ayrıca
adayların başvuru formunda istenilen belgeleri en geç 16/09/2011 tarihine kadar
Bankamız internet sitesinde belirtilen şekilde Bankamıza ulaştırmaları gerekmektedir.
Belgelerini anılan tarihe kadar ulaştırmayan adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır. Başvuru ile ilgili daha fazla bilgiye Bankamız internet sitesinden
ulaşılabilir.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NA DENETÇİ YARDIMCISI/ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DENETÇİ YARDIMCISI ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Denetim Genel Müdürlüğü’nde
çalıştırılmak üzere yazılı giriş sınavıyla Denetçi Yardımcısı/Bilişim Teknolojileri
Denetçi Yardımcısı alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

a) En az dört yıllık eğitim veren Türkiye’deki veya yurt dışındaki, denkliği
Yükseköğretim Kurulu’nca tanınmış yükseköğretim kurumlarının;

- Denetçi Yardımcısı için: iktisat, işletme, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi
ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık, finans, iktisat, işletme, muhasebe,
uluslararası ticaret, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği,

- Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı için: bilgisayar mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği,
kontrol ve sistem mühendisliği, yönetim ve bilişim sistemleri,

bölümlerinde lisans veya yüksek lisans eğitimi almış olmak,

b) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan 90 ve
üzerinde KPSSP1 puanı almış olmak,

c) İyi derecede İngilizce bilmek (son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda,
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan en az 85
veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL)’dan en az 550 veya 79 ya
da International English Language Testing System (IELTS)’den en az 6,5 puan
almış veya Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda en az 51 yabancı dil sorusunu
doğru cevaplamış olmak),

d) Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak, (09/09/1981 ve
daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.)

e) Sağlık durumu yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşulunda görev ve yolculuk
yapmaya elverişli olmak,

f) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği’nin 10. maddesinde
belirtilen diğer nitelikleri taşımak.

2- SINAVLAR

a) Denetçi Yardımcısı/Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı Yazılı Giriş

Sınavı;

Koşulları sağlayan adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan aldıkları KPSSP1
puanı en yüksek adaydan başlayarak sıralanacak ve ilk 700 aday (700. adayla
aynı puanı alan adaylar dahil) yazılı giriş sınavına çağrılacaktır.

Denetçi Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı; ekonomi, maliye, hukuk, muhasebe
ve denetim, para ve banka,

Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı ise; bilgi sistemleri
ve bilişim teknolojileri,

konularından 01-02 Ekim 2011 tarihlerinde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
salonlarında (Cebeci/ANKARA) klasik yöntemle yapılacak olup, adayların anılan
tarihlerde saat 08:30′da sınav yerinde olmaları gerekmektedir.

Yazılı giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, her bir konudan alınan notun
yüz üzerinden elliden az olmaması kaydıyla, bütün yazılı sınav konularından
alınan notların ortalamasının yüz üzerinden en az altmış olması gerekmektedir.

KPSSP1 puanına göre giriş sınavına katılmaya hak kazananlar ile giriş sınavı
oturumları ve sınav sonucu Bankamız internet sitesinde (www.tcmb.gov.tr) ilan
edilecektir. (Adaylara ayrıca yazılı olarak duyuruda bulunulmayacaktır.)

b) Sözlü Sınav

Yazılı giriş sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

3- BAŞVURU

Adaylar 22/08/2011 tarihinden 09/09/2011 tarihi çalışma saati sonuna kadar,
Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından elektronik
olarak başvuruda bulunacaklardır. Ayrıca adayların başvuru formunda istenilen
belgeleri en geç 16/09/2011 tarihine kadar Bankamız internet sitesinde belirtilen
şekilde Bankamıza ulaştırmaları gerekmektedir. Belgelerini anılan tarihe kadar
ulaştırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru ile ilgili
daha fazla bilgiye Bankamız internet sitesinden ulaşılabilir.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NA BİLGİSAYAR UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Bilişim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü’nde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sınavla Bilgisayar Uzman
Yardımcısı alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

a) Türkiye’de en az dört yıllık eğitim veren veya yurt dışındaki, denkliği
Yükseköğretim Kurulu’nca tanınmış yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği
programlarından mezun olmak veya lisans öğrenimlerine bakılmaksızın Bilgisayar
Mühendisliği programlarında lisansüstü eğitim almış olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak, (09/09/1981 ve
daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.)

c) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan 85 ve
üzerinde KPSSP1 puanı almış olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla son iki
yılda yapılan GRE sınavından 760 ve üstü sayısal puan almış olmak,

d) İyi derecede İngilizce bilmek, [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda,
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'ndan en az 80
veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL)'den en az 550 veya 79 veya
International English Language Testing System (IELTS)'den en az 6,5 puan almış
olmak veya Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda en az 48 yabancı dil sorusunu
doğru olarak cevaplamış olmak]

e) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği’nin 10. maddesinde
yazılı diğer nitelikleri taşımak.

2- SINAVLAR

Adaylar, “bilgisayar ve , sistem programlama,
sistemleri, ve , ve modelleme,
, bilgisayar ağları, , ,
yönetim bilişim sistemleri” konularından 08 Ekim 2011 tarihinde saat 08:30′da
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi salonlarında (Cebeci/ANKARA) yazılı meslek
sınavına tabi tutulacak olup, adayların anılan tarih ve saatte, sınav yerinde
olmaları gerekmektedir.

Meslek Sınavı’nda başarılı olanlar sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaktır.

Sınavların sonucu Bankamız internet sitesinde (www.tcmb. gov.tr) ilan edilecektir.
(Adaylara, ayrıca yazılı olarak duyuruda bulunulmayacaktır.)

3- BAŞVURU

Adaylar, 22/08/2011 tarihinden 09/09/2011 tarihi çalışma saati sonuna kadar
Bankamız internet sitesi (www.tcmb. gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından elektronik
olarak başvuruda bulunacaklardır. Ayrıca, adayların başvuru formunda istenilen
belgeleri en geç 16/09/2011 tarihine kadar Bankamız internet sitesinde belirtilen
şekilde Bankamıza ulaştırmaları gerekmektedir. Belgelerini anılan tarihe kadar
ulaştırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru ile ilgili
daha fazla bilgiye Bankamız internet sitesinden ulaşılabilir.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NA

KORUMA VE GÜVENLİK MEMURU ALINACAKTIR

Bankamız teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sınavla Koruma
ve Güvenlik Memuru alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

- Yükseköğretim kurumlarının önlisans programlarından mezun olmak, (Lisans
mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir.)

- 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan 50 ve üzerinde KPSSP93
puanı almış olmak,

- Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası (Silahlı) almış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla 28 yaşından büyük olmamak, (09/09/1983 ve daha
sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.)

- Görevin özelliği dolayısıyla en az 175 cm. boyunda olmak,

- Askerlik görevini yapmış olmak,

- Beden veya akıl hastalığı veya beden sakatlığı (renk körlüğü dahil) ile engelli
olmamak,

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği’nin 10. maddesinde
yazılı diğer nitelikleri taşımak.

2- SINAVLAR

Koşulları sağlayan adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan aldıkları KPSSP93
puanı en yüksek adaydan başlayarak sıralanacak ve ilk 600 aday (600. adayla
aynı puanı alan adaylar dahil) 10-14 Ekim 2011 tarihleri arasında Bankamız İdare
Merkezi’nde (Ulus/ANKARA) uygulamalı beden eğitimi sınavına, bu sınavda başarı
gösteren ilk 100 aday sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaktır.

Uygulamalı beden eğitimi sınav sonucu ile sözlü sınav-mülakatın yeri, tarihi
ve sonucu Bankamız internet sitesinde (www.tcmb. gov.tr) ilan edilecektir. (Adaylara,
ayrıca yazılı olarak duyuruda bulunulmayacaktır.)

3- BAŞVURU

Adaylar 22/08/2011 tarihinden 09/09/2011 tarihi çalışma saati sonuna kadar,
Bankamız internet sitesi (www.tcmb. gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından elektronik
olarak başvuruda bulunacaklardır. Ayrıca adayların başvuru formunda istenilen
belgeleri en geç 16/09/2011 tarihine kadar Bankamız internet sitesinde belirtilen
şekilde Bankamıza ulaştırmaları gerekmektedir. Belgelerini anılan tarihe kadar
ulaştırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru ile ilgili
daha fazla bilgiye Bankamız internet sitesinden ulaşılabilir.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


Reklam AlaniYorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz